Fachada Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Ple Extraordinari celebrat el 29 de Julio de 2016

PLE EXTRAORDINARI, el dia 29 de juliol de 2016, a les 09:00 hores.

D’acord amb les facultats que em confereix l’article 46 del Reial decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, convoque reunió EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc en el Saló de Actes de l’Ajuntament situat en el carrer Plaza de l’Ajuntament, no 9 d’aquesta localitat en el dia i hora anteriorment indicat i amb l’ordre de l’endemà:

ORDRE DEL DIA:

  1. Reclamacions relació posats treball i annex personal exercici 2016 (515/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans.
  2. Resolució reclamació al Pressupost Municipal 2016 (516/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans.
  3. Acords que procedisquen en relació a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 38/2016 (490/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís i Ciutadans. Abstenció d’Esquerra Unida.
  4. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal Reguladora de Declaració Responsable i Llicències en matèria d’Urbanisme i Activitats en el municipi de Riba-roja de Túria. (514/2016/AC). Aprovat per unanimitat.
  5. Resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a la mercantil POLÍGON MES VA BELAR S. a. de les O.I. 1, 2 i 3 del Sector MASIA VA BELAR. Resolució de les al·legacions presentades. Resolució definitiva. (503/2016/AC) Aprovat per tots amb l’abstenció de Podem Riba-roja.
  6. Resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a la mercantil VALVELLA NOU S.L. de la Unitat d’Execució VELLA 6. RESOLUCIÓ DEFINITIVA. (509/2016/AC) Aprovat per unanimitat.
  7. Aprovació definitiva de la Modificació de l’Estudi de Detall de la poma M-4 del sector NPR-5 MES D ́ESCOTE. (511/2016/AC) Aprovat per tots amb els vots en contra de Podem Riba-roja.
  8. Acord relatiu a l’Aprovació Inicial i submissió a informació pública de la Modificació Puntual no18 del PGOU de Riba-roja de Túria per a la regulació de les condicions de determinats usos. (508/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans.
  9. Desestimació de la sol·licitud d’expropiació de diverses parcel·les en el paratge POU D ́ESCOTE formulada per Dña Isabel i D Francisco Gadea Devesa. (512/2016/AC) Aprovat per unanimitat.
  10. Reconeixement compatibilitat 2a activitat S.O.B. (507/2016/AC) Aprovat per PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Pàg. Abstenció de Ciutadans i vots en contra de Podem Riba-roja.

Explicacions sobre les propostes


Extractes del Ple

Vídeos complets del Ple


Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada