Prepara’t si t’enganxa la grua municipal, ara, més cara.

Aprovades les noves taxes de la grua municipal.

Amb els vots a favor de PSPV, Compromís, EUPV i Ciutadans es va aprovar la  modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis relatius a la retirada de vehicles de la via pública (grua) i subsegüent custòdia dels mateixos (dipòsit municipal de vehicles), així com la immobilització mitjançant mitjans mecànics (ceps).

Subida generalizada de las tasas de la grúa municipal.
Coneix les noves taxes de la grua municipal.

En altres paraules, si se’t porta el cotxe la grua, et va a costar molt més diners que abans.

A aquesta taxa cal afegir-li el preu de la sanció, que depèn de la infracció comesa.

Podem Riba-roja s’absté per considerar l’augment abusiu i injustificat.

No recolzem aquesta proposta perquè considerem que l’augment és abusiu . Les sancions administratives que s’imposen als infractors ja son molt altes i les despeses del servei de retirada de vehicles es cobreixen sobradamente amb les mateixes. Per açò, Podem Riba-roja no va recolzar la proposta.

Encara així, no votem en contra perquè vivim en un estat de dret, on la llibertat individual acaba on comença la dels altres. Quan algú comet una infracció ha de carregar amb les conseqüències però pujar-les taxes creiem que no és la manera més adequada d’acabar amb les infraccions.

Podem Riba-roja aposta per un canvi en el model de l’Educació Pública, un model dissenyat i consensuat entre totes les parts de la comunitat educativa, amb un objectiu bàsic, l’educació en valors, però aquest ja és un altre debat.

Deixa un comentari